Expo Nord Oltenia

FacebookGoogle BookmarksLinkedin

Expo Nord Oltenia

Anunturi

ANUNT

Hotararea nr. 11/09.10.2018 a adunarii generale a actionarilor SOCIETATII EXPO NORD OLTENIA SA

Document 

 

ANUNT

SELECTIE  MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII EXPO NORD OLTENIA SA

Document 


ANUNT

Proiectul componentei initiale a planului de selectie pentru un membru in consiliul de administratie al societatii expo nord oltenia sa

Document 

 

anunt

Rezultatele Finale ale cauzei cauzei privind concursului organizat pentru Ocuparea postului de Membru in Consiliul de Administratie al SC Expo Nord Oltenia SA

DIN Rezultatul interviului carduri concursului

Centralizator nominală finală cu Rezultatele

 

ANUNT

Privind la rezultatul selectiei de dosarelor candidatilor in Consiliul de Functia al SC EXPO Membru-NORD OLTENIA Administratie SA si intalnireAjung pentru stabilirea candidatului selectat interviul

2015 IULIE

Privind la rezultatul selectiei de dosarelor candidatilor in functie de Consiliul al SC EXPO Membru-NORD OLTENIA Administratie SA, de si COMITETUL Decis o nominalizare remunerare:

DL.Vaduva Nicolae --------- ADMIS cu 3 voturi pentru si 0 voturi Impotriva

Un dosar ONU Interviul candidatului se carui Fost VA data de selectat la ora 14 01.07.2015 desfasura la sediul SC EXPO-NORD OLTENIA SA Societatii DIN Calimanesti, Str. Calea lui Traian nr. 1 bis.

 

De nominalizare COMITETUL

Ion Costache Soacra

Ionescu Tiberius Soacra

Mihai Soacra Bucura

 

 

SC EXPO NORD OLTENIA SA - Călimănești, JUDETUL VALCEA,

evaluArii anunta organizarea / selecTiei pentru onu prealabile post-ONU de candidatilor

Membru al de ADMINISTRATIE CONSILIULUI

SC EXPO NORD OLTENIA SA - Călimănești, JUDETUL VALCEA, anunta organizarea evaluArii / selecTiei pentru onu prealabile post-ONU de al candidatilor de Membru ADMINISTRATIE CONSILIULUI In conformitate cu prevederile art OUG 109/2011, GUVERNANTA Corporativa o Privind publice intreprinderilor

 SI GENERALE SPECIFICE conditii:

     Conditii generale:

 • - Să fie PERSOANA FIZICA;
 • -SA AIBA română Cetățenie;
 • - Capacitate de deplină Exercițiu;
 • - Stare de pentru îngrijirea corespunzătoare SĂNĂTATE Funcției candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;
 • Un -Nu de Politie desfasurat Activitate politică;
 • - Să nu Faca parte din categoria persoanelor Care Au Fost incapabile Ori pentru de condamnate la art.6 alin infracțiunile prevăzute din OUG nr.109 / 2011, GUVERNANTA Corporativa cauzei o cauzei privind publice intreprinderilor;
 • - Să nu Faca mai mult de 5 DIN Parte de ale unor consilii regiile autonome Administrație Sau Societati Comerciale;
 • - Nu o Fost-O FUNCTIE destituit Sau Nu Dintr, Printre Altele Publică de individ incetat Contractul de munca pentru 2 motivul ani disciplinare version Ultimii;

 SPECIFICE conditii:

 • - Studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licență version Domeniilor: Managementul Afacerilor, economic, juridic, Si / Sau tehnic;
 • - Versiunea de 3 FUNCTIE vechime ani conducere minim;
 • - in de experienta administrare Activitatea / o Gestionare / al unor Dintre Intreprinderile publice onu Sau / al unor societăți Comerciale.

Criterii de evaluare a candidatilor pentru CA:

 • 1.Abilități manageriale;
 • 2.Capacitate de Analiză ȘI Sinteză;
 • 3.Capacitate de o luare deciziei;
 • 4. Abilități de comunicare;
 • 5. Capacitate de intelegere a noțiunilor tehnice financiare SI;
 • 6.Orientare Către Rezultate.

Documente necesare pentru Depunerea candidaturii:

 • 1. Curriculum vitae;
 • 2. Cazier fiscal;
 • 3. Cazier judiciar;
 • 4. Copii legalizate dupa acte de studii;
 • 5. act identitate Exemplar;
 • 6.Copie carnet de munca (documente doveditoare vechime, specialitate);
 • 7. Adeverință MEDICALA starea de INGRIJIRE de sa ateste SĂNĂTATE;
 • 8.Declarație pe propria raspundere prin INGRIJIRE CANDIDATUL VA Confirma CĂ Nu se-una INTR DIN la art.6 Află situațiile prevăzute din OUG 109/2011 GUVERNANTA Corporativa a cauzei cauzei privind o intreprinderilor publice Sau nU o condamnare pentru CĂ o infracțiune de suferit conduita legată PROFESIONALA;

De ONU selecTiei Desfasurare Etapele:

 • 1.Selecția de inscriere dosarelor.
 • 2.Interviul Selectati candidatilor. Pentru interviu se stabileste de maxim 100 Punctaj ONU PUNCTE. Pentru o Punctajul minim fi declarat Necesar '' admis '' Este de 70 PUNCTE. Se cu respectarea principiului Selecția realizează nediscriminării, tratamentului EGAL ȘI transparenței.

Candidaturile:

Candidaturile Se vor ȘI documentele versiunea de depune 10 solicitati zile de la pubicării Termen data anuntului, la Registratura SC Expo Nord Oltenia SA, Călimănești, str. Calea lui Traian, nr.306, Județul Vâlcea plic închis ȘI sigilat. vor ONU de Candidații Primii număr de înregistrare vânzare Datelor ȘI depunerii candidaturii.

Plicul VA Avea menționat '' pentru candidatura de Consiliul de Functia Membru versiunea SC Expo Administrație Nord Oltenia SA '', Călimănești, judetul Valcea, precum ȘI numele, prenumele ȘI domiciliul candidatului.

SE VA Rezultatul selecției versiune de Publika dosarelor 5 zile de la Termen de datele lucrătoare o limită pe-site - ul Depunere-ul SC Expo ul acestora Nord Oltenia SA, Călimănești, Județul Vâlcea - www.oltexpo.ro. Candidații declarați admiși la ONU SELECTIE de vor fi evaluați Etapa versiune cadrul dosarelor Unui interviu, data, ora ȘI LOCUL desfășurării interviului uf SA-PE urmând site - ul-ul SC Expo afișat Nord Oltenia SA, Călimănești, Județul Vâlcea - www.oltexpo.ro . Relatii la sediul SC Expo Nord Oltenia SA, Călimănești, Județul Vâlcea, nr. de telefon 0250 / 751.996, persoana de contact d-na Georgeta Pripas

Anunt CA si selectie Dosare rezultat intalnireAjung pentru stabilirea Membru Interviu - 20.06.2014

Consiliul Organizare selectie postare Membru Administratie - 04.06.2014

 

Comisia de SELECTIE onu candidațilorce fi o de Consiliul Județean urmeaza Vâlceapentru de propuși de funcțiile ai Membri CONSILIULUI Administrație

al SC '' Expo Nord-Oltenia '' SA

Nr. 12364 din 1 Octombrie 2013

 

 FINAL AL DE SELECTIE RAPORTUL PROCEDURII / EVALUARE

o de Consiliul pentru 3 candidatilor propuși versiune Vâlcea JUDETEAN DE Consiliul de Funcții al SC Membri Administrație '' EXPO NORD-OLTENIA '' SA,

 Versiunea organizate intervalul 12-30 septembrie 2013

 

Postul pentru ingrijire se organizeaza concursul:

-           3 Posturi - Membru in Consiliul de Administratie la SC '' Expo-Nord -Oltenia '' SA

 

Informatii cauzei privind Selecția dosarelor

Data dosarelor selecției: 12.09.2013

Numele ȘI prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.BRĂGĂU FLORIN

admis

-

2.COSTACHE ION

admis

-

3. IONESCU TIBERIUS

admis

-

De o formulă Observatii Către membrii comisiei: Nu e cazul

        

    Informatii privind interviul

Data ora desfășurării interviului ȘI: 30.09.2013, ora 12 00

Numele ȘI prenumele candidatului

Al Finala interviului Punctajul

Rezultatul

1.BRĂGĂU FLORIN

100 PUNCTE

admis

2.COSTACHE ION

95 PUNCTE

admis

3. IONESCU TIBERIUS

90 PUNCTE

admis

 

Rezultatul final de de Al de SELECTIE procedurii / evaluare

DE PROPUNERE ÎN ADMINISTRATIE LA MEMBRU SC EXPO NORD CONSILIUL-OLTENIA SA

Numele ȘI prenumele candidatului

 

rezultat finala

1. Bragau FLORIN

 

ADMIS

2. COSTACHE ION

 

ADMIS

3. IONESCU TIBERIUS

 

ADMIS

 

Comisia de selectie / evaluare

 

 

 

1.      Teodor TRANCĂ - Consilier Județean     

 

2.      Dumitru TĂRĂȘENIE - Consilier Județean                         

 

3.      Ioana LIȚĂ- Consilier Județean, Director executiv - Departament Resurse Umane -SC CET Govora SA Rm. Vâlcea

 

4.      Mircea PREDESCU - director general - Consiliul Județean Vâlcea

 

5.      Bogdan lăstun - director general - Consiliul Județean Vâlcea

 

 

 

 

                                SC '' Expo Nord-Oltenia '' SA  

 

     Ț anun

cu Privire la Interviului Rezultatele Susținut version datele

de 30 septembrie 2013, ora 12.00, de ce urmeaza onu fi de candidații Consiliul Județean Vâlcea pentru 3 propuși de versiunea de Consiliul Funcții Membri Administrație

al SC '' EXPO NORD-OLTENIA '' SA

 

 

Nr.

crt.

Numele ȘI prenumele

 candidatului

Punctaj finală de PROBA interviu

1.

Bragau FLORIN

100 PUNCTE

2.

COSTACHE ION

95 PUNCTE

3.

IONESCU TIBERIUS

90 PUNCTE

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SELECTIE COMISIA / EVALUARE:

 

Comisia de SELECTIE / EVALUARE:

1.Teodor Tranca , Consilier Județean - Consiliul Județean Vâlcea

2.Dumitru TĂRĂȘENIE, Consilier Județean - Consiliul Județean Vâlcea

3.Ioana lita, Consilier Județean, Director Executiv, Departament Resurse Umane SC''CET Govora SA '' Râmnicu Vâlcea    

4.Mircea PREDESCU, director general, Directia Generala Economica - Consiliul Județean Vâlcea                        

lăstun 5.Bogdan, director general, Directia Generala Administrație Locală - Consiliul Județean Vâlcea

 

Publicat astazi, 30 septembrie 2013

 

Septembrie 2013 Anun Ț

cauzei intalnireAjung cauzei privind stabilirea Orei la INGRIJIRE ȘI se vo la desfășura de Interviul candidatilor de versiune Consiliul funcțiile al SC Membri Administrație '' Expo Nord-Oltenia '' SA, de Consiliul Județean Vâlcea propuși, ale căror dosare au Fost selectate

 

 

Comisia de SELECTIE o Ce-o fi de Consiliul candidatilor urmeaza Județean Vâlcea pentru funcțiile propuși de ai de Membri al CONSILIULUI SC Administrație '' Expo Nord-Oltenia '' SA, prin Dispoziția Președintelui nr.207 Vâlcea numită Județean din 5 iulie CONSILIULUI 2013, O Stabilit:

 

Ale căror au Interviul candidatilor Dosare Fost selectate, SE VA des fășura în datele de 30 septembrie 2013, ora 12.00, la sediul Consiliului Judetean Vâlcea.  

       Candida ții Sunt Sa se prezinte rugați la sediul Consiliului Judetean Vâlcea cu 15 minute inainte de începerea interviului, de Avans cerule Asupra actul identitate.

 

Publicat astazi, 24 septembrie 2013                                                                

 

 

 

 

ANUNT Septembrie 2013

cauzei cauzei privind rezultatul selecției dosarelor la funcțiile de versiune Membri Consiliul candidatilor de Administrație al SC '' Expo Nord-Oltenia '' SA, de Consiliul Județean Vâlcea propuși

 

 

In urma efectuării selecției dosarelor candidatilor ce urmeaza o fi de Consiliul Județean Vâlcea pentru funcțiile propuși de ai de Membri al CONSILIULUI SC Administrație '' Expo Nord -Oltenia '' SA, Comisia de SELECTIE prin Dispoziția Președintelui nr.207 Vâlcea numită Județean din 5 CONSILIULUI 2013 iulieo Decis:

 

Nr crt.

Nume / prenume candidat

Situație dosar candidatura

Observatii

1.

Bragau Florin

 

ADMIS , cu 5 voturi pentru 0 voturi ȘI IMPOTRIVA;

Cu Barbati ț iunea de a-și completa cu o Dosarul Declarație, pe propria raspundere, prin îngrijirea s Munc confirme Nu o Ca de Politie desfasurat Activitate politică;

2.

Costache Ion

ADMIS , cu 3 voturi pentru 2 si IMPOTRIVA;

Cu Barbati ț iunea de a-și completa cu o Dosarul Declarație, pe propria raspundere, de INGRIJIRE prin Nu o Să confirme Ca de Politie desfasurat Activitate politică;

3.

Ionescu Tiberius

ADMIS , cu 3 voturi pentru 2 si IMPOTRIVA;

Cu Barbati ț iunea de a-și completa cu o Dosarul Declarație, pe propria raspundere, de INGRIJIRE prin Nu o Să confirme Ca de Politie desfasurat Activitate politică;

 

 

    Datele la ora SE VA Desf ȘI de INGRIJIRE version Calitate de URA ale căror au Interviul candidatilor Dosare Fost selectate, vor fi afișate pe site - ul-  SC '' Expo Nord-Oltenia '' SA

Publicat astazi, 12 septembrie 2013       

 

 

                                                         

Anun Ț 2013 IULIE

 

 

SC '' EXPO NORD-OLTENIA '' SA  anunță prelungirea termenului de SELECTIE a dosarelor candidatilor la funcțiile de versiune Membri Consiliul de Administrație al SC '' Expo Nord-Oltenia '' SA, propuși de Consiliul Județean Vâlcea In conformitate cu prevederile art ordonanței de ONU nr.109 Urgență Guvernului / 2011, GUVERNANTA a cauzei cauzei privind corporativa publice întreprinderilor, cu modificările ȘI completările ulterioare, cu 5 zile lucrătoare de la data publicarii prezentului Anunț.

 

Publicat astazi, 5 septembrie 2013

 

 

 

SC '' EXPO NORD - OLTENIA '' SA

anun tA

DE ORGANIZAREA Catre Consiliul Judetean Valcea, A PROCEDURII DE SELECTIE / A CANDIDA EVALUARE Ț CE ILOR A FI DE JUDEȚEAN PROPUȘI urmeaza VÂLCEA PENTRU CONSILIUL DE 3 AI MEMBRI DE ADMINISTRATIE AL Funcții SC CONSILIULUI. '' EXPO NORD-OLTENIA '' SA

SC''EXPO NORD-OLTENIA '' SA anunță organizarea, de JUDEȚEAN VÂLCEA Către CONSILIUL, în Calitate de Autoritate Publică tutelară , prin Comisia de SELECTIE ce o fi o prealabilă de Consiliul candidatilor urmeaza Județean Vâlcea pentru 3 propuși de ai Membri de Funcții CONSILIULUI al SC''Expo Nord-Oltenia Administrație '' SA, prin Dispoziția Președintelui nr.207 Vâlcea numită Județean din 5 iulie CONSILIULUI 2013, o procedurii de sELECTIE / o evaluare pentru funcțiile de prealabilă ai candidatilor de Administrație al Membrii SC CONSILIULUI '' Expo Nord-Oltenia '' SA, în conformitate cu prevederile art arta ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, GUVERNANTA Corporativa a cauzei cauzei privind publice întreprinderilor, cu modificările ȘI completările ulterioare, dupa cum urmeaza:

Versiune SELECTIE Posturi: 3 administratori

 

Principal in cadrul procesului de recrutare si selectie, pot depune candidaturi persoane Fizice Române sau străine, SAU persoane juridice înregistrate în România Sau in stare Alte, cu experienta versiune Activitatea de Administrare / Gestionare a unor Întreprinderi publice profitabile Sau o unor societăți Comerciale profitabile DIN Domeniul de al întreprinderii publice Activitate.

 

Pentru Ocuparea funcțiilor de ai de Membri Administrație CONSILIULUI, FIECARE candidat TREBUIE Să întrunească Urmatoarele:

 

 

l. Conditii GENERALE ȘI SPECIFICE

 

 

L.1 conditii generale:

 

- să aibă română cetățenia, ale altor starea cetățenia Uniunii Membre o Sau EUROPENE statelor aparținând Spațiului Economic European în România ȘI domiciliul;

- Să cunoască limba română (scris ȘI vorbit);

- să aibă de capacitate deplină Exercițiu;

- să aibă Starea de pentru îngrijirea corespunzătoare SĂNĂTATE Funcției candidează, atestată pe bază de documente medicale;

- Sanu fi destituit-O Fost FUNCTIE Sau Dintr-Să nu Publică i fi de individu pentru incetat Contractul versiunea motivul 5 Muncă ani disciplinare Ultimii;

- Să nu fi desfasurat Activitate de Politie politică;

- Să nu uf incapabil, potrivit Legii, sanu fi Fost Condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de Încredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, îndrăznesc Sau luare de mita, pentru infracțiunile prevăzute de Legea pentru Prevenirea ȘI sancționarea spălării banilor, precum pentru instituirea unor ȘI de prevenire de combatere Masuri de terorism ȘI nr.656 finanțării actelor / 2002, republicata, cu modificările ȘI de completările ulterioare ȘI art.143-145 Cele DIN prevăzute nr.85 Legea cauzei cauzei privind Procedura insolventei / 2005 , cu modificările ulterioare completările ȘI. Îngrijirea în principiu principal În situatia, în exercitarea mandatului, versiunea de ONU User Membru cadrul CONSILIULUI Administrație Devine Este pentru incapabil Sau Condamnat ACESTOR Infractiuni săvârșirea, mandatul acestuia încetează;

- Să nu Faca mai mult de 5 DIN Parte de ale unor consilii regiile autonome Administrație Sau societăți Comerciale.

 

 

ll.2 SPECIFICE conditii:

 

- studii superioare Economice, tehnice Sau juridice, absolvite cu diplomă de licență;

- Experienta de administrare versiune Activitatea / a Gestionare / al unor Întreprinderi publice profitabile Sau un / al unor societăți de Comerciale al profitabile DIN SC Domeniul Activitate '' Expo Nord-Oltenia '' SA de cel putin 1 an;  

- cel putin de UNUL Dintre Membrii Administrație TREBUIE CONSILIULUI AIBA Să studii superioare Economice versiunea ȘI Experiența economică Domeniul, Contabilitate, de audit financiar de cel de 5 ani Sau Putin. 

- Să dovedească Excelente de interrelaționare Abilități, versiunea ATAT CAȚ cu interiorul Societatii SI în tutelară Relatia Autoritatea.

 

Se CA de INGRIJIRE Recomanda la Persoanele de funcțiile de candidează versiunea Consiliul al SC Membri Administrație '' Expo Nord-Oltenia '' SA AIBA SA:

 

- Experiența de coordonare versiunea Proiecte version Domeniul achizițiilor publice al fondurilor Structurale ȘI accesării;

- Versiunea Experiența Domeniul Turismului.

 

precizari:

 

- cel mult doi ai de Membri oală Administrație DIN uf CONSILIULUI Să Selectati rândul al Functionarilor Publici de Sau personal altor DIN Categorii cadrul Autoritatii publice tutelare, DIN ori cadrul altor autorități publice Sau Instituții;

 

- majoritatea membrilor de Este Administrație Formata DIN neexecutivi CONSILIULUI ȘI administratori independenți în art.138 sensul 2 din Legea SOCIETATILOR nr.31 / 1990, republicata, cu modificările ȘI completările ulterioare.

 

 

ll. DE SELECTIE CRITERII / EVALUARE :

 

 

· Îndeplinirea condițiilor de participare, prin de participare dovedite Continutul dosarului;

· de Cunoștințe juridice de afaceri al întreprinderii SPECIFICE obiectului publice Activitate ȘI Cunoștințe;

· Versiunea Experiența elaborarea / de Corporativ Dezvoltarea Strategii;

· Cunoașterea cauzei legislatiei cauzei privind Societatile, ONU Celei Corporativa ONU GUVERNANTA cauzei cauzei privind Intreprinderile publice (SOCIETATILOR nr.31-Lege cadru / 1990, republicata, cu modificările ȘI completările ulterioare ȘI DE URGENTA o ordonanță Cauza Guvernului nr.109 / 2011, GUVERNANTA Corporativa un cauzei cauzei privind întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare completările ȘI), precum Si un Legale in vigoare de dispozițiilor INGRIJIRE se referă la incompatibilități;

· Abilități manageriale a PE EVALUARE Baza urmatoarelor criterii:

 

a) Capacitate de Analiză ȘI Sinteză;

b) orientare POZITIVE Rezultate Către;

c) Capacitate de luare a deciziei, inclusiv versiunea de CRIZA Situatii;

d) Capacitate de Autocontrolului SI Controlul;

e) de comunicare Abilități (scris ȘI vorbit) de ONU ȘI feed-back posibilitatea-ul realiza.

 

 

lll.DOCUMENTE NECESARE PENTRU CANDIDATURII Depunerea :

 

A.Documente pentru necesare Depunerea candidaturii persoanelor Fizice:

1. curriculum vitae format Europass (prin Hotărârea Guvernului Modelul nr.1021 Aprobat / 2004);

2. cazier judiciar;

3. copii de pe actele de studii legalizate (pentru INGRIJIRE au finalizat ICE versiunea STRAINATATE Este Studiile necesară de Ministerul echivalării Dovada studiilor-eliberate Educației Naționale Centrul Național de Recunoastere a Echivalare ȘI diplomelor);

4. cazier Fiscale;

5. act Exemplar de identitate;

6. Exemplar carnet de munca / documente doveditoare;

7. Dovada de versiune administrator numirii Calitate / administrator (Unde este cazul);

8.copie ONU Bilanțului (certificat de DGFP Competenta) Referitor la exercițiul financiar cu profit de INGRIJIRE un version Economică Administrat Agentul Fost / manageriat de Către candidat, Exemplar SAU UN Atestate Balanței contabile, PE FIECARE Pagină, pentru conformitate cu originalul;

9.adeverință de INGRIJIRE de sa ateste starea SĂNĂTATE corespunzătoare, cu cel mult 2 luni anterior eliberată depunerii candidaturii, de de familie al Către Medicul de Sau candidatului Către unitățile sanitare abilitate. Adeverința VA Conține, în clar, Numarul, data, numele EMITENTULUI si calitatea acestuia, în Stabilit de Standardul Ministerul Sănătății formatul;

10. notarială Declaratie pe proprie raspundere prin INGRIJIRE CANDIDATUL VA Confirma CĂ Nu se-una INTR DIN la art.6 alin Află alin DIN DE prevăzute situațiile URGENTA o Ordonanta Guvernului nr.109 / 2011, GUVERNANTA Corporativa ONU cauzei cauzei privind întreprinderilor, publice, cu modificările ȘI completările ulterioare, o Nu Ori o CĂ pentru condamnare de suferit o infracțiune conduită pROFESIONALA legată;

11.declarație notarială pe propria raspundere prin INGRIJIRE CANDIDATUL VA Sunt Sau Nu de DACA menționa statutul '' independent '' art.138 versiunea sensul 2 din Legea SOCIETATILOR nr.31 / 1990, republicata, cu modificările ulterioare completările ȘI;

12. Dovada de munca reale locului INGRIJIRE ATESTA Sau Nu de documente Calitatea angajat Sau;

13. Opis documente.

 

Toate documentele menționate mai sus Sunt obligatorii (cel putin o mai DIN Lipsa unuia sus documentele menționate atrage respingerea candidaturii).

 

B.   Documente necesare pentru Depunerea candidaturii persoanelor juridice:

1.certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de sa DIN îngrijirea rezulte OBIECTUL Activitate, structura acționariatului, capitalul Socială, la sediul sociale Economice Rezultatele ultimului financiar Sfârșitul Exercițiu;

2. Contract de administrare / a Gestionare / al unor publice Întreprinderi profitabile Sau un / al unor societăți de Comerciale DIN profitabile al întreprinderii publice Domeniul Activitate;   

3.ultimul Bilant contabil al Societatii / SOCIETATILOR de adminis Către candidat, certificat de DGFP Către Competenta.

 

       Reprezentantul desemnat al persoanei juridice la candidat de administrator ONU postare TREBUIE Să îndeplinească condițiile de eligibilitate de mai sus.

 

 

 

IP. CANDIDATURILOR Depunerea

         Prin Candidaturile ȘI documentele se depun prezentul solicitati ANUNT DE 15 zile versiune de la Termen date publicarii anuntului, la Registratura Consiliului Judetean Vâlcea sigilat.Candidații plic închis VOR ȘI NUMAR de data ale Si inregistrare Primi ONU depunerii candidaturii.

         Plicul VA Avea menționat '' pentru versiunea de candidatura Functia Consiliul de Administrație Membru al SC''Expo Nord-Oltenia '' SA, precum ȘI numele ȘI prenumele / denumirea, datele de contact, domiciliul / sediul candidatului.

 

lV. ETAPELE DE Desfasurare A DE SELECTIE PROCEDURII / EVALUARE:

 

1. Selec TIA de inscriere dosarelor (eliminatorie probă)

 

SE VA Rezultatul selecției dosarelor Publika versiune Termen de 5 zile lucrătoare de la datele de o limită acestora Depunere pe site - ul SC-Expo Nord - Oltenia SA - www.oltexpo.ro

 

Candidații declarați admiși la ONU SELECTIE de vor fi evaluați Etapa versiunea cadrul dosarelor Unui interviu.

 

2. Interviul candidatilor Selectati, de INGRIJIRE se face pe VA bibliografiei urmatoare Baza:          

     - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109 / 2011, GUVERNANTA Corporativa a cauzei cauzei privind publice întreprinderilor, cu modificările ulterioare completările ȘI;

     - Legea SOCIETATILOR nr.31 / 1990, republicata, cu modificările ȘI completările ulterioare.

      - Codul penal, cu modificările ȘI completările ulterioare;

      - Managementul organizației.

Pentru interviu se stabileste de maxim 100 Punctaj ONU PUNCTE, de punctajelor rezultatul obținut la Suma reprezentând candidat obținute ACEASTA probă. Pentru o Punctajul minim fi Necesar declarat „Admis“ Este de 70 de PUNCTE.

  Se VA desfășura la sediul Interviul Consiliului Judetean Vâlcea.

  Data, ora ȘI LOCUL Se vor afișa desfășurării interviului pe site - ul- SC '' Expo Nord - Oltenia '' SA - www.oltexpo.ro .

  Se cu respectarea principiilor Selecția realizează nediscriminării, cu EGAL tratamentului ȘI transparenței ȘI versiune luarea UNEI de considerare al Activitate SC Domeniului specificului '' Expo Nord-Oltenia '' SA  

         

      Relatii la sediul Consiliului Judetean Vâlcea, persoane de contact: Ionescu -Stancu Adriana, consilier juridic -Serviciul Juridic, Contencios Manea Maxim ȘI Coordonare, consilier - Compartimentul Resurse Umane, Gestiunea Funcțiilor Publice, telefon 0250/732901, int.139 int.121 ȘI .              

             

 

 

 

SI GENERALE SPECIFICE conditii: conditii generale:

 - Să fie PERSOANA FIZICA;

 -SA AIBA română Cetățenie;

- Capacitate de deplină Exercițiu;

- Stare de SĂNĂTATE pentru îngrijirea corespunzătoare Funcției candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;

 Un -Nu de Politie desfasurat Activitate politică;

 - Să nu Faca parte din categoria persoanelor Care Au Fost incapabile Ori pentru de condamnate la infracțiunile prevăzute la art.6 din OUG nr.109 / 2011 , GUVERNANTA Corporativa cauzei o cauzei privind publice intreprinderilor;

 - Să nu Faca mai mult de 5 DIN Parte de ale unor consilii regiile autonome Administrație Sau Societati Comerciale;

- Nu o Fost-O FUNCTIE destituit Sau Nu Dintr, Printre Altele Publică de individ incetat Contractul de munca pentru 2 motivul ani disciplinare version Ultimii; SPECIFICE conditii:

 - Studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licență version Domeniilor: Managementul Afacerilor, economic, juridic, Si / Sau tehnic;

 - Versiunea de 3 FUNCTIE vechime ani conducere minim;

 - in de experienta administrare Activitatea / o Gestionare / al unor Dintre Intreprinderile publice onu Sau / al unor societăți Comerciale.

 

 Criterii de evaluare a candidatilor pentru CA:

1.Abilități manageriale;

2.Capacitate de Analiză ȘI Sinteză;

3.Capacitate de o luare deciziei;

4. Abilități de comunicare;

5. Capacitate de intelegere a noțiunilor tehnice financiare SI;

6.Orientare Către Rezultate.

 

Documente necesare pentru Depunerea candidaturii:

1. Curriculum vitae;

2. Cazier fiscal;

3. Cazier judiciar;

4. Copii legalizate dupa acte de studii;

5. act identitate Exemplar;

            6.Copie carnet de munca (documente doveditoare vechime, specialitate);       

7. Adeverință MEDICALA de starea INGRIJIRE de sa ateste SĂNĂTATE;  

8.Declarație pe propria raspundere prin INGRIJIRE CANDIDATUL VA Confirma CĂ Nu se-una INTR DIN la art.6 Află situațiile prevăzute din OUG 109/2011 GUVERNANTA Corporativa a cauzei cauzei privind o intreprinderilor publice Sau nU o condamnare pentru CĂ o infracțiune de suferit conduita legată PROFESIONALA;

 

           

 

 

 

 

 

  De ONU Desfasurare Etapele selecției:

              1.Selecția de inscriere dosarelor.

              2.Interviul Selectati candidatilor. Pentru interviu se stabileste de maxim 100 Punctaj ONU PUNCTE. Pentru o Punctajul minim fi declarat Necesar '' admis '' Este de 70 PUNCTE. Se cu respectarea principiului Selecția realizează nediscriminării, tratamentului EGAL ȘI transparenței.

 

 Candidaturile:         

              Candidaturile Se vor ȘI documentele versiunea de depune 10 solicitati zile de la pubicării Termen data anuntului, la Registratura SC Expo Nord Oltenia SA, Călimănești, str. Calea lui Traian, nr.306, Județul Vâlcea plic închis ȘI sigilat. vor ONU de Candidații Primii număr de înregistrare vânzare Datelor ȘI depunerii candidaturii.

 Plicul VA Avea menționat '' candidatura pentru Consiliul Functia de Membru de Administrație SC Versiunea Expo Nord Oltenia SA '', Călimănești, judetul Valcea, precum ȘI numele, prenumele ȘI domiciliul candidatului. 

 Rezultatul selecției dosarelor se VA versiunea 5 zile de Publika Termen de la datele de lucrătoare o limită pe-site - ul Depunere - ul SC Expo ul acestora Nord Oltenia SA, Călimănești, Județul Vâlcea -   www.oltexpo.ro . Candidații declarați admiși la ONU SELECTIE de vor fi evaluați Etapa versiune cadrul dosarelor Unui interviu, data, ora ȘI LOCUL desfășurării interviului uf SA-PE urmând site - ul - ul SC Expo ul afișat Nord Oltenia SA, Călimănești, Județul Vâlcea - www.oltexpo.ro . Relatii la sediul SC Expo Nord Oltenia SA, Călimănești, Județul Vâlcea, nr. de telefon 0250 / 751.996, persoana de contact d-na Georgeta Pripas

PROIECTUL COMPONENTEI INITIALE A PLANULUI DE SELECTIE PENTRU UN MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII EXPO NORD OLTENIA SA

Situat intr-o zona geografica cu important potential de dezvoltare, OLTEXPO isi concentreaza activitatea in zona business-to-business, punand accent pe expozitiile specializate si pe serviciile cu valoare adaugata, venind in intampinarea nevoilor comunitatii, antreprenorilor si managerilor, promovand potentialul de afaceri al zonei, la nivel national si international.


Centrul de Congrese si Expozitii OLTEXPO, investitie PHARE de 12 milioane de euro, finalizata in 2010, este o importanta platforma de promovare si dezvoltare economica atat pentru regiunea Oltenia cat si pentru vestul Munteniei si sudul Transilvaniei. Construit pe o suprafata de 55.000 de metri patrati, OLTEXPO este al doilea complex expozitional ca marime din Romania.